vai trò của máy chủ

Máy chủ (Server) có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp ?

1171 lượt xem Tin Tức
Máy chủ (Server) có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp ?

Khái niệm về máy chủ ( server) Máy chủ (Server) là một máy tính được kết nối với một mạng máy tính hoặc internet, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên đó người ta cài đặt các phần mềm để phục vụ cho các máy tính khác truy cập để yêu […]

Vai trò của máy chủ (Server) đối với các doanh nghiệp

900 lượt xem Tin Tức
Vai trò của máy chủ (Server) đối với các doanh nghiệp

Khái niệm về máy chủ (server) Máy chủ (Server) là một máy tính được kết nối với một mạng máy tính hoặc internet, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên đó người ta cài đặt các phần mềm để phục vụ cho các máy tính khác truy cập để yêu cầu […]

Vai trò của Máy chủ (Server) đối với các doanh nghiệp

634 lượt xem Tin Tức
Vai trò của Máy chủ (Server) đối với các doanh nghiệp

Máy chủ ( server) là gì ? Máy chủ (Server) là một máy tính được kết nối với một mạng máy tính hoặc internet, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên đó người ta cài đặt các phần mềm để phục vụ cho các máy tính khác truy cập để yêu […]