vai trò của máy chủ trong doanh nghiệp

Máy chủ (Server) có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp ?

1172 lượt xem Tin Tức
Máy chủ (Server) có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp ?

Khái niệm về máy chủ ( server) Máy chủ (Server) là một máy tính được kết nối với một mạng máy tính hoặc internet, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên đó người ta cài đặt các phần mềm để phục vụ cho các máy tính khác truy cập để yêu […]