So sánh giữa máy chủ riêng và máy chủ ảo

So sánh giữa máy chủ riêng và máy chủ ảo

1228 lượt xem Tin Tức
So sánh giữa máy chủ riêng và máy chủ ảo

Định nghĩa  Máy chủ riêng (Dedicated Server): là máy chủ chạy trên phần cứng và các thiết bị hỗ trợ riêng biệt gồm: HDD, CPU, RAM, Card mạng, . Việc nâp cấp hoặc thay đổi cấu hinh của máy chủ riêng đòi hỏi phải thay đổi phần cứng của máy chủ. Máy chủ ảo (Virtual […]