may chu la gi

Máy chủ (Server) là gì ? Thuê máy chủ (Server) ở đâu tốt ?

2552 lượt xem Tin Tức
Máy chủ (Server) là gì ? Thuê máy chủ (Server) ở đâu tốt ?

Kiến thức cơ bản về máy chủ (Server) Server (máy chủ) là một hệ thống (phần mềm và phần cứng máy tính phù hợp) đáp ứng yêu cầu trên một mạng máy tính để cung cấp, hoặc hỗ trợ cung cấp một dịch vụ mạng. Các server có thể chạy trên một máy tính chuyên […]

Máy chủ (server) là gì ? Thuê ở đâu uy tín, chất lượng ?

2380 lượt xem Tin Tức
Máy chủ (server) là gì ? Thuê ở đâu uy tín, chất lượng ?

Máy chủ (server) là gì ? Máy chủ (Server) là một máy tính được kết nối với một mạng máy tính hoặc internet, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên đó người ta cài đặt các phần mềm để phục vụ cho các máy tính khác truy cập để yêu cầu […]

Tìm hiểu cơ bản về máy chủ (Server)

1887 lượt xem Tin Tức
Tìm hiểu cơ bản về máy chủ (Server)

Máy chủ ( server) là gì ? Máy chủ (Server) là một máy tính được kết nối với một mạng máy tính hoặc internet, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên đó người ta cài đặt các phần mềm để phục vụ cho các máy tính khác truy cập để yêu […]

Máy chủ (Server) là gì ? Nên thuê máy chủ ở đâu ?

1617 lượt xem Tin Tức
Máy chủ (Server) là gì ? Nên thuê máy chủ ở đâu ?

Máy chủ (Server) là gì ? Máy chủ là một máy tính hay một thiết bị trên mạng, nó quản lý tài nguyên của mạng. Ví dụ như, một máy dịch vụ tập tin là một máy tính hoặc là một thiết bị chuyên dụng để lưu trữ các tập tin. Bất kỳ người sử […]

Máy chủ (server) là gì ? Phân loại như thế nào ?

1898 lượt xem Tin Tức
Máy chủ (server) là gì ? Phân loại như thế nào ?

Khái niệm về máy chủ ( server) Máy chủ (Server) là một máy tính được kết nối với một mạng máy tính hoặc internet, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên đó người ta cài đặt các phần mềm để phục vụ cho các máy tính khác truy cập để yêu […]