loi ich khi su dung may chu ao

Sử dụng dịch vụ máy chủ ảo (VPS) mang lại lợi ích gì ?

1322 lượt xem Tin Tức
Sử dụng dịch vụ máy chủ ảo (VPS) mang lại lợi ích gì ?

VPS (Virtual Private Server) là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau có tính năng tương tự như máy chủ riêng (dedicated server), chạy dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ máy chủ vật lý ban đầu đó. Mỗi […]

Những lợi ích khi sử dụng VPS (máy chủ ảo)

1370 lượt xem Tin Tức
Những lợi ích khi sử dụng VPS (máy chủ ảo)

Định nghĩa VPS (máy chủ ảo) Máy chủ ảo (được gọi tắt với tên VPS) là một dạng máy chủ và được tạo ra nhờ công nghệ ảo hóa. Phương pháp tạo ra một VPS đó là phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau và hoạt động như một […]

Sử dụng dịch vụ máy chủ ảo (VPS) tôi có những lợi thế gì ?

862 lượt xem Tin Tức
Sử dụng dịch vụ máy chủ ảo (VPS) tôi có những lợi thế gì ?

VPS (Virtual Private Server) là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau có tính năng tương tự như máy chủ riêng (dedicated server), chạy dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ máy chủ vật lý ban đầu đó. Mỗi […]

Người ta thường thuê máy chủ ảo (VPS) để làm những việc gì ?

901 lượt xem Tin Tức
Người ta thường thuê máy chủ ảo (VPS) để làm những việc gì ?

Lợi ích khi đăng ký sử dụng dịch vụ máy chủ ảo (VPS) Có thể dùng ảo để thiết lập Web Server, Mail Server cũng như các server ứng dụng khác và có thể cài đặt riêng theo nhu cầu cũng nhữ dễ dàng chia sẽ dữ liệu, truyền dữ liệu giữa các chi nhánh. […]

Thuê VPS (máy chủ ảo) giá rẻ là giải pháp tiết kiệm, hiệu quả.

805 lượt xem Tin Tức

Định nghĩa Máy chủ ảo – VPS giá rẻ VPS (Virtual Private Server) là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau có tính năng tương tự như máy chủ riêng (dedicated server), chạy dưới dạng chia sẻ tài nguyên […]