kiến thức về máy chủ ảo

Các kiến thức cơ bản cần biết về VPS (Máy chủ ảo)

2251 lượt xem Tin Tức
Các kiến thức cơ bản cần biết về VPS (Máy chủ ảo)

Máy chủ ảo (Virtual Private Server – VPS) là phương pháp phân chia từ một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo. + Trong khi trên 1 server chạy Share Host thì có thể có hàng trăm tài khoản cùng chạy 1 lúc, nhưng trên server chạy máy chủ ảo thì con số […]

Kiến thức cần biết về máy chủ ảo (VPS)

1753 lượt xem Tin Tức
Kiến thức cần biết về máy chủ ảo (VPS)

  Máy chủ ảo (VPS) là gì ? Máy chủ ảo (tiếng Anh là Virtual Private Server – VPS) là dạng máy chủ được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau có tính năng tương tự như máy chủ riêng (dedicated server), chạy dưới […]

Kiến thức cơ bản cần biết khi thuê VPS (Máy chủ ảo)

2018 lượt xem Tin Tức
Kiến thức cơ bản cần biết khi thuê VPS (Máy chủ ảo)

VPS (Virtual Private Server) là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau có tính năng na ná như máy chủ riêng (dedicated server), chạy dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ máy chủ vật lý ban đầu đó. Mỗi […]

Kiến thức cơ bản về Máy chủ ảo (VPS)

2072 lượt xem Tin Tức
Kiến thức cơ bản về Máy chủ ảo (VPS)

Định nghĩa Máy chủ ảo (VPS) VPS (Virtual Private Server) là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau có tính năng tương tự như máy chủ riêng (dedicated server), chạy dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ máy chủ […]

Những điều có thể bạn chưa biết về máy chủ ảo (VPS)

1887 lượt xem Tin Tức
Những điều có thể bạn chưa biết về máy chủ ảo (VPS)

Dưới đây là những điều có thể bạn chưa biết về máy chủ ảo (VPS) – Máy chủ ảo bạn đang thuê chỉ là một trong số “n” máy chủ ảo trên một máy chủ phần cứng. – Một máy chủ cứng có thể chia ra làm 5, 10, 15, 20 hoặc hơn nữa các […]