điểm mạnh của cloud vps

Cloud VPS (máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây)

341 lượt xem Tin Tức
Cloud VPS (máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây)

Định nghĩa VPS thông thường: VPS (Virtual Private Server) là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau có tính năng tương tự như máy chủ riêng (dedicated server), chạy dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ máy chủ vật […]