địa chỉ thuê máy chủ ảo

Sử dụng dịch vụ máy chủ ảo (VPS) mang lại lợi ích gì ?

1319 lượt xem Tin Tức
Sử dụng dịch vụ máy chủ ảo (VPS) mang lại lợi ích gì ?

VPS (Virtual Private Server) là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau có tính năng tương tự như máy chủ riêng (dedicated server), chạy dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ máy chủ vật lý ban đầu đó. Mỗi […]