Bạn biết gì về ý nghĩa của tên miền?

363 lượt xem Tin Tức

1. Tên miền là gì?

Domain dịch sang tiếng Việt là “Tên miền”, nó là một đường dẫn tới trang web của bạn hay có thể gọi là một “địa chỉ web”. Giống như căn nhà của bạn vậy, cần phải có một địa chỉ để cho mọi người có thể nhớ và dễ dàng tìm đến mỗi khi cần thiết. 

 

2. Ý nghĩa của các đuôi tên miền

Tên miền ( domain) bao gồm có 2 phần chính là : phần đầu tên miền và phân đuôi tên miền hay còn gọi là phần hậu tố của tên miền . Mọi người có thể thấy nhiều tên miền , domain quốc tế .com , .net, .biz hay những tên miền tiếng việt .vn , .edu.vn , .com.vn  Nhưng liệu mọi người có biết được ý nghĩa sâu xa của nó Hôm nay  Nhà cung cấp tên miền Nhân Hòa sẽ giải thích ý nghĩa của cũng đuôi tên miền đó ..COM :  Tên miền viết tắt của “commercial” đa số được sử dụng trong lĩnh vực thương mại và buôn bán .INFO :  Tên miền viết tắt của từ “information” trong tiếng anh nghĩa là thông tin . đuôi tên miền này thường sử dụng nhiều 

cho các trang web chia sẻ thông tin .ORG: Đây là từ viết tắt của cụm từ " oraganization" tạm dịch là tổ chức . các trang web sử dụng đuôi .ORG thường là các trang web đại diện cho một tổ chức nào đó..Net: Đây là từ viết tắt của " Network" có nghĩa là mạng lưới . Tên miền này thường được sử dụng cho các công ty , tổ chức cung cấp các thiết bị , dịch vụ liên quan tới mạng internet .Tên miền này tại việt nam cũng khá phổ biến chỉ sau tên miền .com và tên miền .vn..BIZ : Tên miền này mức độ phổ biến kém hơn các tên miền khác thường dành cho các tổ chức , các nhân kinh doanh nhỏ lẻ sử dụng..US: đây là viết tắt của "United States Army " có nghĩa là nước mỹ hay hợp chủng quốc hoa kỳ .đây là tên miền cấp quốc gia của hoa kỳ..cc : tên miền này đã từng là tên miền quốc gia của đảo coccos keeling. Tên miền này cho phép tất cả mọi người có thể tự do đăng ký không giới hạn tại quốc gia nào..TV : Đây là từ viết tắt của "Television" có nghĩa là truyền hình .Những tên miền .TV Thường là phản anh những nội dung liên quan tới truyền thông , truyền hình..NAME : đây là một loại tên miền thường dùng cho các website ca nhân..VN : VN là viết tắt của " Việt Nam" đây là tên miền quốc gia của việt nam được luật pháp của việt nam bảo hộ . Tên miền .vn này chủ yếu sử dụng trong nước ta .Là tên miền được rất nhiều doanh nghiệp tin tưởng và sử dụng ..GOV :Đây là từ viết tắt của "government". Từ này có nghĩa là "chính phủ". Tên miền này là tên miền đặc biệt chỉ đươc phép sử dụng trong các đơn vị , tổ chức của nhà nước , chinh phủ . Các cá nhân , tập thể không liên quan không được phép sử dụng..EDU : Đây là từ viết tắt của cụm từ "education" có nghĩa là giáo dục . Tên miền này cũng là loại tên miền đặc biệt chỉ được phép sử dụng trong các tổ chức , đơn vị liên quan tới giáo dục , đào tạo .Thường là đuôi của các website các trường học , bộ giáo dục .

>>> Xem thêm: kiểm tra thông tin tên miền – Tìm hiểu về dịch vụ tên miền tại Nhân Hòa

>>> Xem thêm: đăng ký miền – Đăng ký tên miền tại Nhân Hòa với nhiều ưu đãi mới 2019

>>> Xem thêm: tên miền là – Tìm hiểu khái niệm các loại tên miền