Tìm hiểu về dịch vụ thuê máy chủ FPT

Đăng ngày 24/06/2015

Dịch vụ cho thuê máy chủ FPT là gì? Dịch vụ thuê máy chủ FPT (Dedicated server) là dịch vụ cung cấp cho khách hàng toàn bộ hạ tầng bao gồm Phần cứng máy

Dịch vụ cho thuê máy chủ (Server) FPT

Đăng ngày 16/06/2015

Đối với những tổ chức, doanh nghiệp mới hoặc với chưa có điều kiện sở hữu riêng cho mình chiếc máy chủ thì có thể sử dụng dịch vụ thuê máy chủ. Thuê máy