Các thông số quan trọng cần quan tâm của máy chủ ảo (VPS)

Đăng ngày 12/06/2015

Xây dựng một hệ thống máy chủ (server) và trung tâm dữ liệu (datacenter) chuyên nghiệp thông qua ảo hóa trên nền tảng đám mây là xu hướng công nghệ thông tin hiện nay